เกาะงู

เกาะงู

เกาะงู อิลยาดาเกย์มาดากรังจี (โปรตุเกส: Ilha da Queimada Grande) เป็นเกาะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่นอกชายฝั่งรัฐเซาเปาลูในบราซิล บางครั้งถูกเรียกว่า เกาะงูคลั่ง เพราะเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยงูพิษจำนวนมากอาศัยอยู่ ด้วยประการฉะนี้จึงกลายเป็นสถานที่อันตรายมากทำให้ไร้มนุษย์อาศัยอยู่หรือเข้าไปรุกรานเลย เกาะแห่งนี้มีงูพิษประเภทหนึ่งชื่อเรื่อง โกลเดนแลนซ์เฮด (golden lancehead) เป็นงูพิษที่มีความร้อนแรงมากยิ่งกว่างูพิษบนแผ่นดินใหญ่ถึงห้าเท่า และจัดว่าเป็นงูถิ่นเดียวที่มีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะแค่นั้น โดยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาก ราวๆกันไว้ว่ามีงูประเภทนี้มากยิ่งกว่า 5,000 ตัวบนเกาะ ด้วยประการฉะนี้กองทัพเรือประจำประเทศบราซิลประกาศให้เกาะนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ราษฎรเข้าไป เพื่อคุ้มครองอันตราย แต่ครั้งคราวก็มีการยกเว้นให้กับนักวิทยาศาสตร์ให้เข้าไปทำการวิจัยได้อยู่บ้างเป็นบางครั้ง เกาะงู กลุ่มเกาะเฟร์นันชมจีนอโรนยา (โปรตุเกส: Arquipélago de Fernando de Noronha) เป็นกลุ่มเกาะที่แถมยังมีเกาะ 21 เกาะ รวมทั้งเกาะขนาดเล็ก ของประเทศบราซิล ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก อยู่ห่างจากชายฝั่งบราซิล 354 กม. (220 ไมล์) เกาะหลักมีเนื้อที่ 18.4 ตร.กม. (7.1 ตร.ไมล์) มีมวลชน 3,012 คน ในปี ค.ศ. 2010 […]